ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ...

แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย)
โดย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก  สช.

 

 

 

 

 
       
   

342/3 ถ.เจตน์จำนงค์  ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-7703-5 โทรสาร.0-3826-1440
E-mail: school@pn.ac.th
Copyright 2001 by Preechanusas School . All Rights Reserved.  Preview 1280*1024